امارت اسلامی افغانستان

رهنمود برای متقاضیان پاسپورت

متقاضیان محترم!

برای تکمیل شدن و چاپ پاسپورت نیاز به معلومات و مدارک ذیل میباشد لطفاً در تهیه مدارک تکمیل فورم انلاین مطابق با رهنمود های آتی عمل کنید.

یاداشت : فورم درخواست پاسپورت برای یکبار خانه پری میشود.

در صورت مواجه شدن به مشکلات تخنیکی به شماره 105 اداره آسان خدمت و در صورت بروز مشکلات در طی مراحل اسناد قانونی پاسپورت به شماره ۰۲۰۲۵۱۰۹۸۴ ، ۰۲۰۲۵۰۰۴۰۰ اداره مرکزی پاسپورت وزارت امور داخله به تماس شوید.

اسناد مورد ضرورت عبارت اند از:

 1. تذکره تابعیت
  1. تذکره افرادی که متقاضی دریافت پاسپورت از مرکز بوده و ساکن اصلی ولایات دیگر میباشند ، باید از طرف اداره محترم مستقل ثبت و احوال نفوس در مرکز تائید گردد.
  2. تذکره متقاضی ساکن اصلی کابل باید تائیدی مدیریت عمومی ثبت احوال نفوس ولایت کابل را داشته باشد.
  3. تذکره متقاضی که درخواست دریافت پاسپورت از ولایت مربوطه دارند باید توسط مدیریت ثبت و احوال نفوس همان ولایت تائید گردد.
  4. کارت تولد اطفال تنها پس از تائیدی اداره مستقل ثبت و احوال نفوس و واحد های دومی آن در ولایات قابل اعتبار میباشد.
  5. تذکره اطفال ایکه سن هفت ساله گی را تکمیل کرده اند باید دارای عکس باشد.
  6. متقاضی ایکه عکس موجود در تذکره تابعیت شان قابل شناختن نبوده و یا با چهره ظاهری شان همخوانی ندارند مکلف به نصب فوتوی جدید میباشند.
  7. تذکره متقاضیان ایکه سکونت اصلی و فعلی شان متفاوت بوده و درخواست صدور پاسپورت محل سکونت فعلی خود دارند باید توسط واحد های دومی اداره ثبت و احوال نفوس صورت بگیرد.
  8. متقاضیان ایکه درخارج از کشور متولد شده اند مکلف به ارائیه کارت تولد با تائید اداره محترم مستقل ثبت احوال نفوس میباشند.
 2. تکمیل نمودن فورم آنلاین.
 3. چهار قطعه عکس (۵x۴) معیاری (پس زمینه عکس باید سفید باشد و از عکس متقاضی بیشتر از 6 ماه سپری نشده باشد).
 4. رسید تحویلی محصول پاسپورت.
 5. درخواست کتبی با نصب فوتوی متقاضی.
 6. حضور در اداره مرکزی پاسپورت یا واحد های دومی آن برای بایومتریک و ارائیه اسناد مورد ضرورت.
 7. پاسپورت برای متقاضیان زیرسن هجده سال تنها به اساس درخواست کتبی والدین ، ولی ویا وصی قانونی شخص و یا به اجازه محکمه صادر میگردد و اگر درخواست کننده مادر شخص میباشد ملزم به تثبیت قرابت خود ازنواحی محل زیست میباشد.
 8. پاسپورت برای اشخاص مبتلا به اختلالات دماغی به اساس درخواست اقارب اصولی انها صادر میشود.
 9. تاجران ملی متقاضی پاسپورت تجارتی مکلف به ارائیه جواز معتبر و مکتوب وزارت های محترم تجارت و سایر ادارات مربوط مطابق قانون میباشد.
 10. افراد زیر علاوه بر موارد فوق ملزم به ارایه کارت هویت و مکتوب رسمی میباشند که از طرف اداره صاحب صلاحیت صادر شده و روی عکس شخص متقاضی و آمر تائید کننده شخص که به مکتوب الحاق گردیده مهر شده باشد.
  1. محصلان ایکه ازطرف دولت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میروند.
  2. مریضان و همراه شان که به معرفی وزارت صحت عامه و یا سره میاشت برای تداوی به خارج از کشور میروند.
  3. مجروحان نیروهای امنیتی که غرض تداوی به خارج فرستاده میشوند.
  4. ورزشکاران ایکه برای شرکت در برنامه های ورزشی خارج از کشور توسط کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی معرفی میشوند ماموران خدمات ملکی بست سوم و بالاتر ازآن.
  5. منسوبین نظامی دارای رتبه دگروالی وبالاتر ازآن.
 1. پاسپورت نظر به درخواست شخص برای مدت پنج و یا ده سال صادر گردیده در صورت انقضای مدت اعتبار قابل تجدید میباشد.
 2. برای افرادی که مدت اعتبار پاسپورت شان تمام نشده اما نسبت به سفرهای متعدد از اوراق ان استفاده گردیده در برابر پرداخت محصول معینه پاسپورت جدید صادر میگردد و اگر پاسپورت قبلی ویزای معتبر یکی از کشورها را داشته باشد کنسل گردیده و ضمیمه پاسپورت جدید میشود.
 3. پاسپورت افرادی که هنوز مدت اعتبار آن منقضی نشده اما مدت اعتبار کمتر از شرایط تعین شده کشور یا کشورهای میزبان را دارد به درخواست دارنده گان آن تجدید میگردد.
 1. محصول پاسپورت برای مدت پنج سال مبلغ (۵۵۰۰) افغانی وبرای اطفال زیر پانزده سال ، ماموران خدمات ملکی بست سوم و بالاتر از آن ، منسوبان نظامی دارای رتبه دگروال و بالا تر ازآن و برای مریضان و همراه شان که مکتوب رسمی کمیسون صحی وزارت محترم صحت عامه را داشته باشند (۳۲۵۰) افغانی میباشد.
 2. محصول پاسپورت دارای مدت اعتبار ده سال درصورت درخواست متقاضیان که هجده سالگی را تکمیل کرده اند مبلغ (۱۱۰۰۰) افغانی میباشد.
 3. محصول پاسپورت برای کسانیکه پاسپورت شان را تخریب کرده اند (۳۰۰۰۰) افغانی میباشد.
 4. متقاضیان علاوه بر پرداخت محصول پاسپورت ملزم به پرداخت (۱۰) افغانی اعانه هلال احمر افغانی و هزینه خدمات پستی به مبلغ (۲۰۰) افغانی درکابل و (۵۰۰) افغانی درولایات میباشند.
 5. محصول پاسپورت متقاضیان ایکه پاسپورت شان حریق شده پس از ارائه تصدیق اداره پولیس محل رخداد همان مبلغ قانونی فوق میباشد.
 6. محصول پاسپورت متقاضیان ایکه پاسپورت شان مفقود شده پس از ارائیه تصدیق افغان اعلانات در داخل و تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در خارج از کشور دو برابر محصول تعین شده میباشد.
 1. پس از تکمیل فورم آنلاین ثبت نام با همراه داشتن یک کاپی از فورم تکمیل شده به یکی از نماینده گی های دافغانستان بانک در کابل یا ولایات مراجعه کرده و در مقابل پرداخت مبالغ تعین شده فوق رسید دریافت کنند.
  پاسپورت برای افراد زیر به صورت رایگان صادر میشود :
 1. مشمولان بورسیه های تحصیلی دولتی با معرفی وزارت محترم تحصیلات عالی ، معارف و یا سایر ادارات دولتی و یا با ارائیه اسناد تحصیلی از نماینده گی های محترم سیاسی و قونسلی به تصدیق وزارت محترم امور خارجه .
 2. ورزشکاران ایکه از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و یا کمیته ملی المپیک برای شرکت در رقابت های بین المللی ورزشی معرفی میشوند.
 3. منسوبین نظامی که در راه دفاع از حریم کشور مجروح یا معلول شده اند و یکتن همراه شان با تصدیق کمیسون های صحی وزارت محترم دفاع ، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر ادارات ایکه تشکیلات نظامی دارند.
 4. اطفال مریض و یک تن همراه شان که از طرف جمعیت هلال احمر افغانی غرض تداوی به خارج از کشور فرستاده میشوند.
  برای متقاضیان زیر پاسپورت صادر نمیشود :
 1. افراد ایکه بنا بر مقروض بودن و یا هرگونه تعهد انجام نشده ازجانب نهاد های ذیصلاح ممنوع الخروج شده باشند.
 2. محکومان قضایای جزائی ، مدنی وتجارتی به حکم محکمه صالح .
 3. اطفال ایکه والدین وصی ، و یا وکیل قانونی نداشته باشند.
 4. درصورت ایکه دستگاه بیف و بایومتریک ممنوع الخروج بودن شانرا تثبیت کند.
  پس از انتخاب گزینه درخواست در پایان این رهنمود فورم آنلاین باز میشود که درتکمیل ان به نکات ذیل دقت کنید :
 1. نام ، تخلص ، تاریخ دقیق تولد به روز ، سال و ماه ، محل تولد ، نمبر صکوک تذکره ، شماره تیلفون و اندازه قد بصورت دقیق تحریر شود.
 2. عکس ای را که در فورم ضمیمه ( آپلود ) میکنید باید رنگه بدون چوکات به انداز ( ۵x۴ ) بوده فوتو شاپ نشده وشخص درآن بدون لنز وعینک چشم باشد وبرای نشان دادن چهره واقعی گوش های شخص باید در عکس نمایان باشد (پس زمینه عکس باید سفید باشد و از عکس متقاضی بیشتر از 6 ماه سپری نشده باشد).
 3. امضا در داخل چوکات بگونه قرار بگیرد که با خطوط چوکات تماس نداشته باشد.
 4. نشان انگشت متقاضیان ایکه امضا ندارند باید بگونه ای باشد که خطوط انگشت آن مشخص باشد.
 5. والدین اطفال متقاضی پاسپورت میتوانند بجای نشان انگشت نام فرزند شانرا در چوکات بنویسند.
تذکر :
 1. اداره پاسپورت برویت این فورم و تذکره تابعیت متقاضی اقدام به صدور پاسپورت میکند اگر پس ازچاپ پاسپورت به اساس معلومات نادرست و یا هرگونه درخواست تغیر دیگری از جانب متقاضی که نیاز به صدور پاسپورت جدید شود متقاضی مکلف به پرداخت محصول دوباره میباشد.
 2. متقاضیان پاسپورت تنها مکلف به پرداخت مبالغ تعین شده فوق میباشند درصورت مطالبه مبلغ دیگری توسط هر شخص و نهاد و یا هر قانون شکنی دیگری به شماره‌های (۰۲۰۲۵۱۰۹۸۴ ، ۰۲۰۲۵۰۰۴۰۰) اداره پاسپورت و شماره (۱۱۹) پولیس گزارش دهید
 3. فورم آنلاین پاسپورت در مراحل اولیه قرار دارد. نظریات ، پیشنهادات وانتقادات سازنده شما جهت غنامندی فورم آنلاین پاسپورت ما را حمایت میکند.
 4. آنعده متقاضیانی که دارنده تذکره الکترونیکی میباشند، تذکره شان نیاز به تایید اداره مستقل ثبت و احوال نفوس ندارد.